Om Mariager Senioridræt                 

Velkommen til Mariager Senioridræt.

Vi er en forening for "unge", der er blevet lidt ældre, og vores aktiviteter er tilpasset medlemmerne, som alle er over 50 år.

Vi kan tilbyde 3 sommeraktiviteter, som starter i april måned:

Gå- og cykelture - Krolf - Petanque

Vi kan tilbyde 3 vinteraktiviteter, som starter i september/oktober måned:

Badminton - Boccia - Bordtennis  

For seniorer er det sociale samvær også af stor vigtighed, og vi bestræber os på at lægge tid til hygge og snak ind i alle aktiviteter. I marts måned afholder vi den årlige generalforsamling med efterfølgende spisning og hyggelig snak. 

Efter sidste cykel- og gåtur i juni måned holder vi afslutningsfest i Minihallen i en mere beskeden form, men med god stemning.

Der er altid plads til, at du kan prøve, om en aktivitet er noget for dig, og du er velkommen til at kontakte enten bestyrelsen eller aktivitetskontakterne (se under kontakter) for nærmere information.

Medlemskontingentet er kr. 50,00 (FO). Aktivitetskontingent fremgår under aktiviteterne.
Husk at der både skal betales medlemskontingent og aktivitetskontingent.
Kontonummer til indbet
aling af kontingent og aktivitetskontingent: 9070 2075257840 Sparekassen Danmark.